Kierownik wypoczynku - kurs ONLINE

Cena:

449 zł

Liczba godzin:

10 godzin

Czas trwania:

1 tydzień

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Masz doświadczenie jako wychowawca wypoczynku? Chcesz samodzielnie zorganizować wyjazd dla dzieci/młodzieży na wakacyjny obóz kolonie, warsztaty? Nic prostszego prosta! Zdobądź uprawnienia kierownika wypoczynku. Szybko, sprawnie i przede wszystkim ONLINE!

Kto może zostać kierownikiem wypoczynku?

Każdy kto:

 • ukończył 18 lat;

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie/branżowe lub wyższe.

 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Kurs na kierownika wypoczynku skierowany jest do osób, które posiadają zdolności organizacyjne, lubią pracę z dziećmi i młodzieżą oraz chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Czego się nauczysz na kursie?

Przede wszystkim dowiesz się jak zarządzać i organizować wypoczynek dla dzieci/młodzieży. Poznasz prawne uwarunkowania dotyczące, transportu, opieki, leczenia, niezbędne wymogi co do ośrodka itp. Dowiesz się jak podzielić grupę i zarządzać rozkładem dnia swoich podopiecznych. Nauczysz się jak czytać przepisy, jak je interpretować i wdrażać rozwiązania zgodne z literą prawa. Poznasz swoje prawa i obowiązki. No i wszystkie elementy stanowiące checklistę do odhaczenia przed obozem. Nasz kurs to kompendium wiedzy, które pozwoli Ci na podjęcie pracy w charakterze kierownika wypoczynku.

Kurs organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Efekty kształcenia:

Po kursie w Żaku kursant będzie:

 • mieć możliwość podjęcia pracy w charakterze kierownika wypoczynku,

 • posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku,

 • posiadać umiejętności organizatorskie i metodyczne oraz prowadzenia dokumentacji

Program nauczania:

Planowanie pracy wychowawczej

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • podział na grupy

 • wybór samorządu

 • rada kolonii – obozu

 • rozkład dnia

 • rada wychowawców

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

 • zdrowia i higieny

 • przejazdu na miejsce wypoczynku

 • trwania wypoczynku

 • przeciwpożarowym

 • korzystania z obszarów wodnych

 • poruszania się po drogach

 • wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

 • norm żywienia

 • zasad obsługi urządzeń elektrycznych

 • zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów

 • pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące).

Wymagania do zapisu

 • pełnoletność,

 • minimum wykształcenie średnie

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,


 • przeglądarka internetowa,


 • mikrofon/słuchawki.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00