Język angielski dla początkujących - kurs ONLINE

(poziom A1/A2)

Cena:

1499 zł

Czas trwania:

120 godzin

Tryb nauczania:

Online

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs języka angielskiego dla początkujących kierowany jest do osób, które nie miały dotychczas styczności z językiem angielskim.

Język angielski jest powszechnie używany, dlatego konieczna jest już znajomość nie tylko podstaw, ale również umiejętność komunikowania się. Uczestnicząc w kursie języka angielskiego dla początkujących nie tylko wpływasz na swój rozwój, ale również pewniejszą przyszłość.

Przykładowy program nauczania:

 • słownictwo tematyczne: zaimki dzierżawcze, przymiotniki opisujące osobowość, kraje i narodowości, pogoda, ubrania, zwierzęta, części ciała, czynności w wolnym czasie, jedzenie i picie, pomieszczenia w domu i meble, członkowie rodziny, zawody, codzienne czynności, przymiotniki o znaczeniu przeciwnym, miasto i wieś, wakacje i wypoczynek,

 • struktury gramatyczne: odmiana czasownika „być”, konstrukcja „there is/are”, czasy gramatyczne: present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple, stopniowanie przymiotników, konstrukcja „be going to”, czasowniki modalne w teraźniejszości: can/can/must/mustn;t/should/shouldn't, konstrukcje verb+infinitive / verb+gerund,

 • formy pisemne: mail, kartka z pozdrowieniami, notatka, zaproszenie,

 • słuchanie i czytanie ze zrozumieniem,

 • mówienie – porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego.

Efekty kształcenia:

 • uczestnik zna struktury gramatyczne i słownictwo z grup tematycznych pozwalające komunikować się na proste tematy w sytuacjach życia codziennego na poziomie A2.

 • uczestnik rozumie proste teksty pisane i słuchane w języku angielskim, potrafi zredagować krótki tekst pisany.

Wymagania do zapisu:

 • pełnoletność,

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa,

 • mikrofon/słuchawki.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00