Kierunek niedostępny

Przygotowanie pedagogiczne

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Pracujesz jako nauczyciel i nie masz przygotowania pedagogicznego? A może dopiero zamierzasz rozpocząć pracę w szkole? Wybierz studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne! Pozwolą Ci one uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz pozwolą zdobyć wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Ten kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni również, jeśli jesteś psychologiem, socjologiem lub pracownikiem socjalnym i potrzebujesz uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

d

Uzyskany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

q

Egzamin

Egzamin końcowy

Program nauczania

  • Podstawy oceniania i monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów
  • Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
  • Wybrane zagadnienia pedagogiki ogólnej i szkolnej
  • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i społecznej

Perspektywy pracy

  • Ośrodki wychowawcze
  • Placówki edukacyjne
  • Placówki oświatowe
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

147