Opiekun w domu pomocy społecznej

z elem. aktywizacji podopiecznych

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

2 lata

Tryb nauczania:

zaoczne

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Empatia, kreatywność, asertywność i umiejętność pracy z ludźmi – jeśli wykazujesz te cechy i chcesz pomagać słabszym i potrzebującym, kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej to idealny wybór dla Ciebie! Po jego ukończeniu będziesz zmieniał na lepsze życie osób chorych, niesamodzielnych i korzystających z opieki instytucjonalnej, współpracując z terapeutami, organizując podopiecznym czas wolny, umożliwiając im samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i lokalną społecznością. Jest to kierunek perspektywiczny umożliwiający podjęcie pracy również za granicą na terenie UE.

Czego nauczysz się na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej w Żaku?

Podczas dwuletniej nauki zdobędziesz kwalifikacje zawodowe i wszystkie niezbędne umiejętności profesjonalnego opiekuna w DPS. Zdobędziesz wiedzę na temat bio-psycho-społecznego funkcjonowania człowieka i metodyki pracy opiekuńczo-wspierającej. Zyskasz teoretyczne podstawy opieki i organizacji domu pomocy społecznej. Nauka języka migowego pozwoli Ci pomagać i opiekować się osobami, które nie słyszą lub nie mówią. Gdybyś zdecydował się na pracę za granicą, po zajęciach z języka obcego w pomocy społecznej pozbędziesz się często występującej bariery językowej. Kompetencje zdobyte na praktycznych zajęciach z usług opiekuńczych i wspierających, aktywizacji osoby podopiecznej oraz treningu umiejętności społecznych sprawią, że będziesz od razu przygotowany do pracy w zdobytym zawodzie.

Nauka na kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej jest bezpłatna przy zachowaniu 50% frekwencji na zajęciach. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu minimalnej frekwencji słuchacz ponosi opłatę w wysokości 159 zł. O szczegóły zapytaj w sekretariacie Żaka.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (SPO.03.)

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Czego się nauczę?

V

Gdzie mogę pracować?

V

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00