Kurs – Animator zabaw i gier

Cena:

399 zł

Liczba godzin:

12 godzin

Tryb nauczania:

Stacjonarny

i Masz pytania? Kliknij przycisk i umów się na spotkanie z doradcą, który udzieli ci szczegółowych informacji na temat nauki w Żaku.

Kurs kierowany jest do osób chcących wykonywać zawód animatora pracującego z dziećmi i/lub dorosłymi.

Umożliwienie uczestnikom podniesienie kwalifikacji oraz wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy animatora. Treść merytoryczna szkolenia koncentruje się przede wszystkim wokół praktycznych zagadnień związanych z wykonywanie zawodu animatora oraz kładzie duży nacisk na zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy.

Przykładowy program nauczania:

  • zajęcia teoretyczne: pojęcie i funkcje czasu wolnego, efektywne wykorzystanie czasu, pojęcie i funkcje animacji czasu wolnego, pojęcie animatora, jego zadania, profil osobowości, cechy, charakterystyka pracy, formy i rodzaje animacji, sztuka komunikowania się, promowanie programu, rozwiazywanie konfliktów, specyfika pracy z osobami w różnym wieku, gry i zabawy: sportowe, integracyjne, muzyczno – ruchowe, plastyczne,

  • zajęcia praktyczne, np. malowanie twarzy, chusta animacyjna, duże bańki mydlane,

  • pierwsza pomoc przedmedyczna,

  • bezpieczeństwo i higiena pracy.

Efekty kształcenia:

  • każdy z uczestników zna i rozumie podstawy pracy animatora z osobami w różnym wieku, dostosowane do potrzeb, możliwości oraz predyspozycji zdrowotnych,

  • absolwenci kategoryzują i klasyfikują rodzaje gier i zabaw,

  • uczestnicy potrafią szukać i komponować zajęcia w scenariuszu zabaw w różnej rozpiętości czasowej,

  • kursanci potrafią wykorzystać własne umiejętności w organizowaniu czasu wolnego innym.

Wymagania do zapisu:

  • ukończone 18 lat.

Dowiedz się więcej

V

Szczegółowe informacje

V

Gdzie mogę pracować?

V

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00