Kierunek niedostępny

Technik turystyki wiejskiej

Kierunek: Technik turystyki wiejskiej jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Technik turystyki wiejskiej to nowy, poszukiwany w kraju i na terenie UE, specjalista zajmujący się każdą formą turystyki odbywającą się w środowisku wiejskim i wykorzystującą wszelkie jego walory. Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik turystyki wiejskiej w szkole Żak?

Podstawy turystyki oraz elementy geografii turystycznej pozwolą Ci lepiej poznać organizację turystyki na obszarach wiejskich. Zgłębisz również wiedzę na temat gospodarstwa rolnego, produkcji rolniczej i usług agroturystycznych. Dzięki praktycznemu kształceniu zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci założyć i prowadzić dobrze prosperującą działalność gospodarczą w turystyce. Będziesz wiedział, jak prowadzić produkcję rolniczą, jak organizować usługi żywieniowe i noclegowe dla turystów. Nauka języka obcego w turystyce przygotuje Cię na obsługę klientów zagranicznych, którzy wybiorą Twój obiekt jako swoje miejsce wypoczynku. Jego znajomość umożliwi Ci także współpracę z zagranicznymi inwestorami.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (TG.08)
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (TG.09)
d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN

q

Egzamin

Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

t

Uzyskany tytuł

Technik turystyki wiejskiej

Program nauczania

 • Organizacja turystyki na obszarach wiejskich
 • Język obcy w turystyce
 • Obsługa turystyczna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Produkcja rolnicza
 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Usługi agroturystyczne
 • Usługi noclegowe
 • Podstawy turystyki
 • Elementy geografii turystycznej
 • Gospodarstwo rolne
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Organizacja i prowadzenie usług żywieniowych
 • Podstawy żywienia turystów

Perspektywy pracy

 • Agroturystyka
 • Biura turystyczne
 • Hotele
 • Pensjonaty
 • Prywatne domy letniskowe
 • Własne gospodarstwo rolne

56