Kierunek niedostępny

Kurs sekretarsko-asystencki z językiem angielskim

Kierunek: Kurs sekretarsko-asystencki z językiem angielskim jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Kurs przeznaczony  jest dla osób, które chcą pracować na stanowiskach sekretarek, asystentek w firmach i dla pracowników biurowych  chcących podszkolić się w branżowym języku angielskim. Szkolenie umożliwia zdobycie nowych umiejętności lub poszerzenie kwalifikacji w obecnie wykonywanej pracy.

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement


182