Kierunek niedostępny

Kurs opiekuna dziennego

Kierunek: Kurs opiekuna dziennego jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą sprawować zawód dziennego opiekuna. Opiekun dzienny, jest to osoba fizyczna, zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, która według ustawy może mieć pod opieką maksymalnie piątkę dzieci. Opiekun dzienny może korzystać z pomocy wolontariuszy.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna, a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 15/2016 zatwierdzającą programy autorstwa Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278.

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

Program nauczania

  • Kompetencje opiekuna dziecka
  • Praktyki zawodowe
  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

112