Kierunek niedostępny

Kurs języka migowego

Kierunek: Kurs języka migowego jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Znajomość języka migowego stała się atutem dla wielu pracodawców. Jest to język, który posiada własny zakres słownictwa oraz odrębną gramatykę. Jest to zupełnie inny rodzaj komunikacji wymagający pracy całego ciała. Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność  komunikowania podstawowych informacji oraz rozumienie wypowiedzi.

r

Tryb nauczania

Zaoczne

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

Program nauczania

  • Daktylografia – polski alfabet palcowy, liczebniki, specjalne układy dłoni
  • Podstawowe wiadomości o osobach z uszkodzonym słuchem i kulturze głuchych
  • Problematyka uszkodzeń słuchu
  • Środki porozumiewania się osób niesłyszących

77