Kierunek niedostępny

Edukacja wczesnoszkolna

Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna jest aktualnie NIEDOSTĘPNY.
Mamy dla Ciebie inną, ciekawą propozycję:


Szczegóły kierunku

Lubisz pracować z dziećmi i wspólnie z nimi odkrywać świat? Nasi absolwenci twierdzą, że w pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat codziennie uczą się czegoś nowego! Ty też możesz dołączyć do grona nauczycieli i wychowawców, którzy kształtując młode umysły, poszerzają swoje horyzonty. Wybierz kierunek Edukacja wczesnoszkolna, który wszechstronnie przygotuje Cię do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

d

Uzyskany dokument

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

q

Egzamin

Egzamin końcowy

Program nauczania

  • Diagnozowanie, monitorowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów w klasach i-iii
  • Metodyka wychowania w przedszkolu i klasach i-iii
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Psychopedagogiczne podstawy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Perspektywy pracy

  • Oddziały i punkty przedszkolne
  • Przedszkola
  • Szkoły podstawowe (klasy I-III)

146