Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kompetencje na stanowisku technika ochrony osób fizycznych i mienia

Osoba na tym stanowisku organizuje i realizuje zarówno ochronę osób, jak i mienia. To drugie słowo ma dość szeroką definicję – technik ochrony zabezpiecza wartości pieniężne, przewożąc je w konwoju, jak też imprezy masowe, w tym te o podwyższonym ryzyku. Jego zadaniem jest również ujęcie wszelkich osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, nierzadko przy wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego. Ma on też kilka innych obowiązków, o których możesz nie wiedzieć lub nie są one tak oczywiste.

Do zadań technika ochrony osób i mienia należy też zabezpieczanie obszarów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Co oznacza ta tajemnicza nazwa? Mowa tu o miejscach związanych z obronnością, interesem gospodarczym państwa bądź bezpieczeństwem publicznym, do których zaliczają się, m.in. magazyny rezerw strategicznych i amunicji, zakłady naukowo-badawcze, zakłady wydobywające surowce oraz porty, lotniska i banki. Technik ochrony ma za zadanie legitymować i ustalać uprawnienia osób, które przebywają w obiektach lub terenach chronionych. Jest on także odpowiedzialny za planowanie ochrony tych miejsc oraz znajdujących się w nich urządzeń.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia sprawnie posługuje się urządzeniami i systemami alarmowymi, przeciwpożarowymi oraz CCTV – czyli systemem telewizji przemysłowej. Jego praca może odbywać się zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie – może być on częścią patrolu interwencyjnego, personelu zabezpieczającego duże wydarzenie sportowe albo pracować w stacji monitorowania alarmów.

Kto może pracować w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia?

W tej pracy liczy się oczywiście kondycja i bardzo wysoka sprawność fizyczna, ale równie ważne jest zdrowie psychiczne. Istotne są również spostrzegawczość i podzielność uwagi. W myśl zasady, że profilaktyka jest ważniejsza niż leczenie, profesjonalista stara się przewidywać problemy i być na nie gotowy, zanim się one pojawią. Bardzo ważne jest opanowanie, a na równi z nim można postawić zdecydowanie. Musisz po prostu wiedzieć, kiedy, jak i czy reagować.

W tej branży przydają się zdolności przywódcze – po jakimś czasie z pewnością będziesz zarządzał zespołem kilku specjalistów. Musisz być także komunikatywny i kulturalny, praca technika ochrony nie polega bowiem tylko na używaniu siły – wiele problemów można załatwić przy pomocy rozmowy. Niezbędna jest także znajomość obowiązujących przepisów – technik ochrony nie jest policjantem i jego uprawnienia różnią się od tych, które mają stróżowie prawa.

Jeśli interesujesz się elektroniką, zyskujesz przewagę już na starcie – technicy ochrony korzystają z wielu urządzeń służących choćby do komunikacji czy monitoringu, a znajomość tego typu sprzętu pomoże Ci w pracy. Ogólnie warto śledzić nowinki technologiczne, które mogą ułatwić Ci wykonywanie zadań.

Czego nauczymy Cię w naszej szkole?

Podczas dwuletniej nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia poznasz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej i będziesz uczyć się branżowego języka obcego. Zgłębisz zagadnienia związane z ochroną osób i mienia oraz poznasz techniczne środki zabezpieczeń. Nasi eksperci nauczą Cię również podstaw ekonomii i prawa w ochronie osób i mienia.

Ponadto będziesz ćwiczyć konwojowanie i zabezpieczanie imprez masowych, a także przejdziesz przeszkolenie strzeleckie. Zadbamy również o to, byś znał techniki interwencyjne, a samoobrona nie miała przed Tobą tajemnic. Nauka na tym kierunku w szkole policealnej Żak trwa dwa lata i kończy się nieobowiązkowym, zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zakończeniu nauki otrzymasz świadectwo MEN oraz tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Kwalifikacje zawodowe technika ochrony fizycznej osób i mienia określone zostały jako Z.3 Ochrona osób i mienia.

Plusy i minusy tej drogi zawodowej

Mankamentem tej profesji jest to, że ochrona imprez masowych czy konwojowanie może nieść ze sobą pewne ryzyko. Dla równowagi dodajmy, że będziesz musiał dbać o sprawność fizyczną i np. umiejętności strzeleckie – a to z pewnością można zaliczyć do zalet tej pracy! Co więcej, jeśli nie lubisz osiadać na laurach i chcesz wciąż się kształcić, mamy dobrą wiadomość – w tej branży trzeba być na bieżąco z przepisami, które co i raz ulegają zmianie.

Jako technik ochrony osób i mienia będziesz uczył się posługiwać bronią palną. Oczywiście o ile ochraniając koncert, nie będziesz jej potrzebował, o tyle pracując w grupie interwencyjnej lub jako konwojent, będziesz miał z nią do czynienia – konkretnie z bronią krótką, maszynową i strzelbami gładkolufowymi.

Istnieją niestety przeciwwskazania do podjęcia tej pracy – są nimi między innymi choroby oczu, ograniczenie sprawności kończyn czy choroby psychiczne. Łatwo się domyślić, że osoba, która ma chronić ludzi i ich własność, nie może cierpieć z powodu zaburzeń lub chorób ograniczających jego sprawność fizyczną i intelektualną. Ostateczną decyzję o zdolności do pracy podejmuje lekarz.

Jakie masz perspektywy pracy i dalszego rozwoju?

Zapotrzebowanie na techników ochrony fizycznej osób i mienia nie maleje. Zatrudniają ich zarówno agencje ochrony, banki, firmy szkoleniowe i urzędy administracji publicznej. Pracę możesz znaleźć również w agencjach detektywistycznych oraz firmach mających koncesję na ochronę osób i mienia. Ty też możesz zdobyć koncesję, dzięki czemu będziesz mógł prowadzić własną działalność. A jeśli będziesz dobry w tym zawodzie, możesz robić karierę jako prywatny ochroniarz lub spróbować swoich sił w służbach specjalnych.

Są różne zawody pokrewne, które mogą Cię zainteresować – jednym z nich jest Technik BHP. To profesja dla osób, które czują potrzebę dbania o bezpieczeństwo innych i swoją pracą chcą im pomagać. Na tym kierunku możesz uczyć się w szkołach Żak.

Dlaczego warto zostać technikiem ochrony fizycznej osób i mienia?

To świetna praca dla ludzi, którzy lubią wyzwania i adrenalinę, a poza tym dobrze odnajdują się w zespole – rzadko kiedy technik ochrony działa w pojedynkę. Ta ciekawa praca oferuje wiele dróg rozwoju i awansu zawodowego, a poza tym daje możliwość nauczenia się nowych, przydatnych rzeczy – nie ma więc ryzyka, że będziesz się nudzić! Kończąc ten kierunek możesz też aplikować do pracy w policji, wojsku czy innych służb mundurowych, a wiedza zdobyta w szkole Żak da Ci przewagę nad konkurentami na rynku pracy.

Ponadto kwalifikacje, które zdobędziesz, są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej, w związku z czym możesz szukać pracy za granicą, a to wiąże się z lepszymi zarobkami niż w naszym kraju. Oczywiście konieczne jest wówczas zapoznanie się z odpowiednimi przepisami lub nostryfikacja niektórych uprawnień.

Kto może uczyć się w szkołach Żak?

Nauka na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia trwa dwa lata. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół zawodowych i średnich, słuchacze szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące zdobyć nowy, przyszłościowy zawód. Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe, jednak zdanie egzaminu jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji. Po ukończeniu nauki słuchacze zdobywają tytuł: Technik ochrony fizycznej osób i mienia.