Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Co trzeba wiedzieć o tym zawodzie?

Osoba na tym stanowisku organizuje i przeprowadza montaż, konserwuje oraz kontroluje pracę urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej. Nadzoruje także funkcjonowanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych w budynkach, a poza tym jest odpowiedzialna za sporządzanie kosztorysów, ofert i umów dotyczących wspomnianych urządzeń.

W związku z tym, że źródeł energii odnawialnej jest na naszej planecie kilka, w tym zawodzie można wybrać konkretną specjalizację – energetykę wodną, wiatrową, geotermalną oraz wodorową. W zależności od specjalizacji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może więc pracować na budowie – przy montażu, eksploatacji czy nadzorze urządzeń lub też w biurze – przy projektowaniu. Ma on dużą wiedzę na temat energetyki odnawialnej, a ponadto umie obsługiwać związane z nią urządzenia i instalacje oraz wykonuje pomiary wielu ich parametrów. Do jego obowiązków należy również wybór odpowiedniej lokalizacji tych urządzeń i systemów. Ma on także wiedzę z zakresu budownictwa – szczególnie energooszczędnego.

Idealny kandydat na technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W tym zawodzie bardzo liczy się umiejętność organizowania sobie pracy oraz przywiązanie do przepisów BHP – szczególnie, że często ma się do czynienia z urządzeniami elektrycznymi lub pracuje się na wysokości. Równie istotne są zdolności analityczne i zainteresowanie techniką – trzeba bowiem być na bieżąco z jej najnowszymi zdobyczami w dziedzinie energetyki odnawialnej. Ważna jest także umiejętność posługiwania się komputerem – co jest dziś konieczne w większości branż – oraz sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia.

Istotna jest również kontaktowość i kultura osobista – wbrew pozorom bowiem, jednym z obowiązków technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest obsługa klienta. Technik przeprowadza z zainteresowaną osobą wstępną rozmowę dotyczącą jej potrzeb projektowych, a następnie jest z nią w stałym kontakcie – w fazie projektowania, planowania i na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Energetyka odnawialna to szybko rozwijająca się gałąź nauki i techniki, dlatego ważne jest, by kandydat na stanowisko technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej miał gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy. Nie da się także ukryć, że najlepiej w tej pracy będą sobie radzić osoby ze ścisłym umysłem.

Czego nauczymy cię w szkołach Żak?

Podczas dwóch lat nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę i kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Pokażemy ci, jak należy organizować i przeprowadzać montaż urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej, a także odpowiednio je konserwować. Ponadto nauczysz się kontrolować pracę tych urządzeń oraz sporządzać kosztorysy i oferty umów związanych z projektami energetyki odnawialnej. Skupimy się także na BHP, bardzo istotnym aspekcie pracy w tym zawodzie. W szkole Żak dowiesz się również, jak prowadzić działalność gospodarczą oraz poznasz tajniki pracy w małych zespołach specjalistów.

Podczas nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu elektryki, elektroniki, automatyki przemysłowej i mechaniki, co zapewni ci solidną podstawę teoretyczną. Będziesz także uczyć się języka obcego ukierunkowanego zawodowo, dzięki czemu łatwiej będzie ci ubiegać się o pracę np. w Niemczech, gdzie energetyka odnawialna jest bardzo popularna, a zapotrzebowanie na specjalistów duże i wciąż będzie rosnąć.

Bezpłatna nauka na tym kierunku w szkole policealnej Żak trwa dwa lata i kończy się nieobowiązkowym, zewnętrznym egzaminem z kwalifikacji w zawodzie, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zakończeniu nauki otrzymujesz świadectwo MEN oraz tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kwalifikacje zawodowe technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej określone zostały jako B.21. – montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz B.22. – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

A jeśli poza pracą zawodową będziesz chciał kontynuować naukę, możesz wybrać jeden z następujących kierunków dostępnych na różnych uczelniach w Polsce: energetyka odnawialna i zarządzanie energią, inżynieria odnawialnych źródeł energii czy technologie energii odnawialnej. Szkoły Żak również oferują swoim słuchaczom przyszłościowe kierunki z perspektywą znalezienia dobrze płatnej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Są to: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdzie znajdziesz pracę jako technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej?

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są zatrudniani w biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych, a ponadto zasilają działy obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. Co więcej, znajdują oni pracę w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną, a także w instytucjach badawczych oraz serwisach obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Ich usługami zainteresowane są także firmy działające w sektorze energetyki odnawialnej – producenci kotłowni ekologicznych, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pieców na biomasę oraz dystrybutorzy i instalatorzy tych urządzeń. Cały wymieniony wyżej sprzęt należy regularnie serwisować – firmy, które się tym zajmują również potrzebują w swoich szeregach techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nie musisz być jednak zatrudniony u kogoś – możesz otworzyć działalność gospodarczą i zajmować się montażem oraz serwisem urządzeń i systemów na własną rękę.

Dlaczego warto wybrać tę drogę zawodową?

To bardzo ciekawy i przyszłościowy kierunek z perspektywą stabilnej pracy i dobrych zarobków, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poszukiwani są w krajach Europy Zachodniej, gdzie wspomniana dziedzina jest już dobrze rozwinięta. Pracując w tej branży będziesz mieć także świadomość, że wspierasz środowisko naturalne i w pewnym stopniu chronisz naszą planetę, która od lat jest eksploatowana. Zarówno wydobycie węgla i ropy, jak też niekonwencjonalnych paliw kopalnych oznacza degradację środowiska m.in. przez emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Ponadto będziesz wciąż uczył się nowych rzeczy – nie zabraknie ci więc wyzwań. Jeśli szukasz ich w pracy, nie wahaj się dłużej!

Jakie są zalety i wady tej profesji?

To dobra praca dla tych, którym marzy się kompromis pomiędzy pracą terenową a biurową. Faza projektowania odbywa się w biurze, jednak gdy przyjdzie czas montażu urządzenia, wykonuje się zadania w miejscu danej inwestycji. Dzięki tej równowadze nie ma mowy o monotonii i znudzeniu pracą.

Z przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie warto wymienić choroby układu ruchu, zaburzenia równowagi czy przewlekłe schorzenia układu krążenia. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracuje na wysokości – np. serwisując ponad stumetrowe wiatraki – czynnikiem wykluczającym daną osobę będzie więc lęk wysokości.

Dlaczego warto wybrać tę drogę zawodową?

To bardzo ciekawy i przyszłościowy kierunek z perspektywą stabilnej pracy i dobrych zarobków, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poszukiwani są w krajach Europy Zachodniej, gdzie wspomniana dziedzina jest już dobrze rozwinięta. Pracując w tej branży będziesz mieć także świadomość, że wspierasz środowisko naturalne i w pewnym stopniu chronisz naszą planetę, która od lat jest eksploatowana. Zarówno wydobycie węgla i ropy, jak też niekonwencjonalnych paliw kopalnych oznacza degradację środowiska m.in. przez emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Ponadto będziesz wciąż uczył się nowych rzeczy – nie zabraknie ci więc wyzwań. Jeśli szukasz ich w pracy, nie wahaj się dłużej!

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak?

Nauka na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej trwa dwa lata. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, uczniowie szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące zdobyć nowy, przyszłościowy zawód i w pracy realizować swoją pasję.