Asystent osoby niepełnosprawnej

Charakterystyka zawodu asystent osoby niepełnosprawnej

Jest to pracownik pomocy społecznej, będący wsparciem dla osoby chorej lub niepełnosprawnej. Pomaga na co dzień, towarzyszy w spacerach i innych aktywnościach oraz zapewnia podopiecznemu rozrywkę. Wiedza zdobyta w szkole pozwala asystentowi dobrze rozumieć potrzeby oraz problemy osób niepełnosprawnych i chorych, a ponadto – w razie konieczności – umie on także udzielić pierwszej pomocy. Asystent osoby niepełnosprawnej musi przede wszystkim być obecny przy swoim podopiecznym. Należy jednak pamiętać, że jego zadaniem nie jest wyręczanie, sprzątanie czy decydowanie za osobę, którą się opiekuje – ma za to zwiększać jej motywację do rehabilitacji, zachęcać do aktywności oraz pobudzać do działania.

Ważnym elementem pracy asystenta jest wpieranie podopiecznego w organizacji czasu wolnego i pełnieniu ról społecznych, ale także pomoc w obszarach związanych z życiem zawodowym. Ponadto asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje z pracownikiem socjalnym, który odwiedza danego podopiecznego. Asystent jest kimś w rodzaju reprezentanta, który pomaga osobie niepełnosprawnej odbudować lub nawiązywać relacje oraz w miarę możliwości usamodzielnić się i zerwać ze stereotypem osoby niezaradnej życiowo.

Bezpłatna nauka na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w szkole Żak trwa rok. Po jej zakończeniu przystąpisz do egzaminu zewnętrznego organizowanego w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Następnie otrzymasz świadectwo MEN oraz tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej.

Czy sprawdzisz się na tym stanowisku?

W tej profesji trzeba być człowiekiem o ogromnej wrażliwości i mieć powołanie – co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli czujesz, że chcesz pomagać tym, którzy mieli w życiu mniej szczęścia lub dla których los nie był łaskawy, oznacza to, że masz predyspozycje do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.

W tym zawodzie ważna jest umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów oraz cierpliwość. Trzeba też umieć tworzyć sytuacje, w których Twój podopieczny będzie mógł podejmować samodzielne decyzje. Jesteś optymistą i umiesz dzielić się pozytywnym nastawieniem z innymi? To dobrze! Istotne są także szerokie zainteresowania, dzięki którym łatwiej będzie Ci organizować czas i wymyślać zajęcia dla osoby, którą będziesz się opiekował.

Musisz mieć również wysoką odporność na stres i mocną psychikę, przyjdzie Ci bowiem pracować z ludźmi, których dotknęła wielka niesprawiedliwość. Nie możesz pozwolić emocjom dojść do głosu – tylko zachowując profesjonalizm, będziesz w stanie im pomóc. Pamiętaj, że nie chcą i nie potrzebują oni Twojej litości, tylko realnego wsparcia.

Czego nauczysz się na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w szkole Żak?

Dzięki kształceniu na asystenta osoby niepełnosprawnej zdobędziesz wiedzę i niezbędne kwalifikacje, by skutecznie nieść pomoc. W szkole Żak nauczysz się aktywizować podopiecznych oraz poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną w opiece nad człowiekiem niesamodzielnym. Nauczymy Cię także bio-psycho-społecznych podstaw rozwoju człowieka oraz przedstawimy zarys psychologii i psychopatologii. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą organizacji opieki nad osobą starszą, a ponadto poznasz teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka. Na zajęciach poruszymy także temat ludzkiej anatomii oraz andragogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nie zabraknie również treningu umiejętności społecznych.

Jakie masz perspektywy pracy?

Miejscami, które od razu przychodzą do głowy, gdy myślimy o pracy dla asystentów osób niepełnosprawnych, są domy pomocy społecznej, sanatoria i szpitale. Są jednak mniej oczywiste placówki, które także potrzebują wykwalifikowanych opiekunów – to hospicja, ośrodki adaptacyjne czy środowiskowe domy samopomocy. Asystenci znajdują także zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i we wszelkich instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym, np. poprzez warsztaty terapii zajęciowej.

Wbrew panującemu mitowi jakoby osoby niepełnosprawne miały być również ubogie, możesz znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych – choroba nie wybiera tylko ludzi gorzej sytuowanych materialnie i często osoby niepełnosprawne mogą pozwolić sobie na zatrudnienie opiekuna na cały etat.

Jak możesz dodatkowo się rozwijać będąc asystentem osoby niepełnosprawnej?

Z uwagi na niepełnosprawności i choroby Twoi podopieczni będą uczęszczać na zabiegi i terapie mające zapobiec pogarszaniu ich sytuacji zdrowotnej. Jeśli chcesz zdobyć dodatkowe kompetencje i pomagać wielopłaszczyznowo, rozważ kierunek Technik masażysta w szkołach Żak. Dzięki niemu będziesz mógł prowadzić niektóre zabiegi, a dodatkowo zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Możesz także zostać opiekunem medycznym i zdobyć kwalifikacje, które umożliwią Ci poszerzenie spektrum wykonywanych obowiązków o zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne. Oba kierunki w szkołach Żak są bezpłatne!

Jakie są wady i zalety tej profesji?

Jest to praca z niepełnosprawnymi i często nieuleczalnie chorymi ludźmi – nie każdy będzie więc w stanie to udźwignąć. To praca dla osób z poczuciem misji i ogromnymi pokładami dobra i empatii. Konieczna jest umiejętność oddzielenia życia zawodowego od prywatnego – tylko w ten sposób można zachować równowagę psychiczną. Jest to więc zajęcie wyłącznie dla ciepłych i otwartych, lecz wyjątkowo mocnych psychicznie osób, gotowych poświęcić swój czas i komfort na rzecz ludzi w potrzebie. Często ta profesja łączy się również z wysiłkiem fizycznym. Będziesz musiał podnieść lub przenieść swojego podopiecznego czy w inny sposób pomóc mu się przemieścić – np. w przypadku osoby poruszającej się o kulach, będziesz pomagał jej wejść po schodach lub asystował podczas spaceru.

Asystent osoby niepełnosprawnej a opiekun medyczny – różnice

Różnica między tymi dwoma zawodami jest zasadnicza, mimo iż często są one mylone i na pierwszy rzut oka wydaje się, że są bardzo podobne. Opiekun, jak zresztą sama nazwa wskazuje, opiekuje się pacjentem – pielęgnuje go, karmi i dba o jego higienę. Asystent to z kolei osoba, która współdecyduje o czynnościach wykonywanych przez osobę niepełnosprawną, a więc jego kompetencje wykraczają poza czysto fizyczne „obsługiwanie” potrzebującego. Co więcej, o ile pomoc opiekuna jest bardzo potrzebna i zapewnia przetrwanie, jest też dość bezosobowa i bierna – rolą asystenta jest z kolei umożliwienie podopiecznemu aktywnego i godnego życia.

Dlaczego warto zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

To wspaniała okazja, by uczynić świat lepszym miejscem – Twoja praca z niepełnosprawnymi przywróci im nadzieję i wiarę w drugiego człowieka. Poza tym będziesz mieć rzeczywisty wpływ na dobrostan  swoich podopiecznych – zarówno fizyczny jak i psychiczny. Dobro wraca, a twoje poświęcenie w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej będzie pięknym darem dla ludzi pod twoją opieką.

Kto może uczyć się w szkołach Żak?

Bezpłatna roczna szkoła na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich, słuchaczy szkół Żak oraz wszystkich osób czujących potrzebę niesienia pomocy i chcących nauczyć się nowego zawodu.