Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa ogólna charakterystyka zawodu

Opiekunka środowiskowa pomaga ludziom. Tu właściwie można byłoby postawić kropkę, ale chcemy powiedzieć Ci więcej o jej pracy. Do jej obowiązków należy niesienie pomocy i udzielanie wsparcia społecznego swoim podopiecznym – od najprostszych czynności jak mycie i ubieranie pacjenta, przez podanie leków, karmienie, ćwiczenia i spacery po wsparcie mentalne i duchowe. Pomaga ona także gospodarować pieniędzmi, sprzątać i gotować. Słowem – tworzy optymalne warunki życia dla osoby pod swoją opieką.

Opiekunka powinna także motywować podopiecznych do różnych form aktywności – fizycznej, intelektualnej i społecznej. Ponadto często musi ona pełnić rolę powiernika, przyjaciela, a nawet psychologa. Często zwykła rozmowa i obecność drugiego człowieka potrafią bardzo pomóc osobie potrzebującej. Opiekunki środowiskowe wspierają ludzi przewlekle chorych, a także samotnych i starszych, dla których nawet wyjście po zakupy, na pocztę czy do lekarza jest nie lada wyzwaniem.

Kompetencje opiekunki środowiskowej – zwane medyczno-społecznymi – zostały określone jako Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych. Bezpłatna nauka na tym kierunku w szkołach Żak trwa rok. Po jej ukończeniu otrzymujesz świadectwo MEN oraz uzyskujesz tytuł opiekunki środowiskowej.

W poszukiwaniu idealnej kandydatki

Absolutną podstawą w profesji opiekunki środowiskowej są: powołanie, ogromne pokłady empatii i cierpliwość. Opiekunka powinna lubić ludzi i chcieć im pomagać, ale jednocześnie powinna być gotowa na różne wyzwania. Przydatna będzie do tego umiejętność dostosowania się do zmiennych okoliczności i zdolność improwizowania. Praca socjalna bywa wymagająca i często bywa niedoceniana – dlatego tak ważne jest świadome obranie tej drogi, nie tylko zawodowej, ale i życiowej.

Bardzo pomocny jest także upór, nieraz bowiem przyjdą chwile zwątpienia czy trudniejszy moment, gdy będziesz zastanawiać się nad tym, czy chcesz robić to dalej. Wysoka samoświadomość i konsekwencja pomogą Ci trwać w postanowieniu i realizować niełatwą misję niesienia pomocy. Do obowiązków opiekunki środowiskowej należy również umiejętność słuchania – jeśli więc jesteś osobą, która potrafi wsłuchać się w głos drugiego człowieka, masz duże szanse sprawdzić się w tej pracy.

Mówiliśmy o wrażliwości, ale w tym zawodzie trzeba być także twardym i asertywnym! Choć jeśli to czytasz i interesujesz się pracą opiekunki środowiskowej, pewnie masz właśnie te cechy. Chodzi o to, by łączyć wielkie serce ze stąpaniem mocno po ziemi – ludziom w potrzebie nie przyda się bowiem idealista chcący zbawiać świat, lecz osoba zdecydowana, która swoją ciężką pracą codziennie będzie pomagać im w robieniu małego kroku w stronę polepszenia jakości życia.

Czego nauczymy Cię na kierunku Opiekunka środowiskowa w naszej szkole?

W tej pracy bardzo istotna jest aktywizacja osoby podopiecznej, dlatego kształcąc opiekunki środowiskowe w szkołach Żak, poświęcamy tej tematyce dużo uwagi. Przedstawiamy także wiele zagadnień związanych z opieką i pielęgnacją człowieka – zarówno w teorii, jak i w praktyce. Oczywiście dowiesz się też na czym polega opieka środowiskowa i jak należy ją właściwie organizować.

Opiekunka środowiskowa pracuje z ludźmi, a praca socjalna ma pozytywny wpływ na jakość życia całego społeczeństwa – dlatego też na tym kierunku poznasz wybrane zagadnienia z dziedziny socjologii. By dobrze radzić sobie w kontaktach z pojedynczymi osobami, nauczysz się również podstaw psychologii oraz odbędziesz trening umiejętności społecznych.

W swojej pracy spotkasz też osoby głuchonieme. Jeśli chcesz profesjonalnie i skutecznie nieść pomoc, musisz umieć radzić sobie w przypadkach, gdy „standardowa” komunikacja nie jest możliwa – dlatego będziesz uczyć się języka migowego. Kształcenie obejmuje także naukę języka obcego z uwzględnieniem słownictwa i wyrażeń związanych z pomocą społeczną. Nie zabraknie podstaw przedsiębiorczości – dzięki wiedzy z tej dziedziny będziesz mogła pomagać swoim podopiecznym w rozwijaniu się w tym kierunku i w aktywizacji zawodowej.

Jakie masz perspektywy pracy i dalszego rozwoju?

Jako opiekunka środowiskowa możesz znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej oraz domach małego dziecka, jak też w fundacjach i instytucjach opiekuńczych. Niekiedy absolwentki tego kierunku pracują u osób prywatnych i zajmują się potrzebującymi w ich domach.

Opiekunki środowiskowe z Polski są potrzebne także za granicą, m.in. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Społeczeństwa europejskie starzeją się i wciąż brakuje kompetentnych osób do opieki nad starszymi ludźmi. Dobrze przygotowane opiekunki są mile widziane w pozostałych krajach Unii Europejskiej i zarabiają tam o wiele więcej  niż w Polsce.

W tym zawodzie nauka właściwie się nie kończy – masz wiele opcji by zdobywać nowe kompetencje, np. na dodatkowych kursach realizowanych przez organizacje humanitarne. W szkołach Żak również masz możliwość uczenia się na kierunkach pokrewnych. Możesz zostać pracownikiem pomocy społecznej, który ma nieco inne obowiązki niż opiekunka środowiskowa, lecz wykonuje równie potrzebną pracę na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej. Dobrym pomysłem jest także nauka i zdobycie zawodu opiekuna medycznego w szkołach Żak – wiedza i umiejętności, które posiądziesz, pozwolą Ci podjąć pracę m.in. w szpitalu lub hospicjum. Twoje doświadczenie opiekunki środowiskowej będzie bardzo cenne w tej pracy.

Plusy i minusy tej profesji

Coś, co dla jednych jest zaletą, dla innych będzie wadą – nie inaczej jest w przypadku opiekunki środowiskowej. W tej pracy codziennie będziesz spotykać się z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz pokrzywdzonymi przez los. Potrzeba naprawdę silnej psychiki i dużej odporności na stres, by dać sobie radę w tym zawodzie – większość z nas nie byłaby w stanie udźwignąć tego skumulowanego ludzkiego cierpienia. Osoby z powołaniem wiedzą jednak, że cierpienie jest po to, by je zmniejszać. Widzą, ile jest w tej kwestii do zrobienia, co dodatkowo motywuje je do pracy.

Dlaczego warto zostać opiekunką środowiskową?

To trudna, lecz bardzo potrzebna praca, która daje wielką satysfakcję. Wspaniale jest mieć świadomość, że dzięki Twojemu wysiłkowi osoba podopieczna jest nie tylko zadbana w sensie fizycznym, ale również odzyskuje wiarę w siebie i chęć do życia.

W tej pracy nie będziesz zadawać sobie pytań „dla kogo to wszystko?!”, ponieważ odpowiedź będzie Ci dobrze znana. I to jest bezcenne.

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak?

Bezpłatna nauka na kierunku opiekunka środowiskowa trwa rok. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, słuchacze szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące zdobyć nowe kompetencje, by pomagać osobom starszym, niepełnosprawnym i potrzebującym.