Technik administracji

Ogólna charakterystyka zawodu technik administracji

Osoba na tym stanowisku, jak łatwo się domyślić, pełni w swoim miejscu pracy funkcje administracyjne, jak np. prace biurowe i sporządzanie dokumentów. Mówiąc bardziej szczegółowo, technik administracji gromadzi oraz porządkuje informacje i współpracuje z innymi jednostkami – np. edukacyjnymi i samorządowymi – lub komórkami wewnętrznymi w swoim miejscu zatrudnienia. Przygotowuje on również sprawozdania i protokoły dotyczące działalności zatrudniającej go instytucji, tworzy regulaminy i umowy oraz redaguje pisma.

Perfekcyjny kandydat to…

Na tym stanowisku potrzeba ludzi odpowiedzialnych i świetnie zorganizowanych – to szczególnie ważne w pracy z wszelkiego rodzaju dokumentacją, która musi być odpowiednio posegregowana i znajdować się zawsze tam, gdzie powinna. Ponadto technik administracji będzie regularnie mieć kontakt z ludźmi, dlatego powinien być życzliwy, otwarty i przede wszystkim wyróżniać się kulturą osobistą.

Musi także umieć improwizować – niekiedy bowiem trudne sytuacje wykraczają poza procedury – oraz być osobą odporną na stres. Ważne też, by był chętny do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. Nie należy również zapominać, że na tym stanowisku trzeba mieć pamięć wzrokową i dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.

Jakie umiejętności zdobędziesz w szkole Żak?

Predyspozycje są ważne, ale w tym zawodzie najistotniejsza jest merytoryka. Podczas dwuletniej nauki w szkołach Żak poznasz podstawy finansów publicznych i przedsiębiorczości oraz zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi prawa administracyjnego i cywilnego, jak też prawa pracy.

Wraz z innymi słuchaczami zgłębisz wiedzę z przedmiotu działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, a także dowiesz się wielu rzeczy o postępowaniu w administracji. Będziesz także uczęszczał na lekcje języka obcego, gdzie kładziemy nacisk na słownictwo związane z pracą w administracji. Nauczysz się posługiwać różnymi urządzeniami biurowymi, jak również oprogramowaniem – np. do obsługi poczty elektronicznej, baz danych czy edycji tekstu.

Nauka w szkole policealnej na tym kierunku trwa dwa lata, a kwalifikacje zawodowe (A.68 – obsługa klienta w jednostkach administracyjnych) są potwierdzane egzaminem zewnętrznym organizowanym w szkole Żak przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe, lecz warto mieć potwierdzenie swoich kompetencji. Po ukończeniu nauki uzyskujesz tytuł technika administracji oraz świadectwo MEN.

Jakie masz perspektywy pracy i dalszego rozwoju będąc technikiem administracji?

Trudno znaleźć pracodawcę, który nie skorzystałby na zatrudnieniu technika administracji. Osób na to stanowisko poszukują firmy consultingowe i inne przedsiębiorstwa, np. z branży przemysłowej oraz praktycznie wszystkie jednostki administracji państwowej i samorządowej. Mowa tu o m.in. urzędach marszałkowskich, powiatowych czy gminnych. Kompetentnych pracowników potrzebują także instytucje naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe, placówki służby zdrowia, a także przedsiębiorstwa z sektora publicznego.

Co więcej, egzamin zawodowy, który zdasz w Polsce, da Ci szansę na zatrudnienie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To dobra perspektywa, szczególnie że w tak wielkiej strukturze, jaką jest Unia, administracja musi działać perfekcyjnie. W wielu krajach członkowskich zarabia się lepiej niż w Polsce, co jest dodatkową motywacją do poszukiwania w nich pracy.

Ponadto, jeśli chcesz zdobyć dodatkowe kompetencje i kontynuować naukę na poziomie akademickim, możesz zdawać na studia administracyjne. Podczas nauki w szkole policealnej Żak będziesz mieć czas, by zdecydować, czy to Twoja droga.

W naszej szkole możesz także uczyć się na pokrewnych kierunkach, by poszerzyć spektrum swojej wiedzy i umiejętności. Technik archiwista czy technik usług pocztowych i finansowych to ścieżki naukowe dla osób zainteresowanych stabilną pracą biurową i dobrze zorganizowanych.

Dlaczego warto zostać technikiem administracji?

To pewna praca w biurze, w sam raz dla ludzi ceniących stabilizację, a jednocześnie chcących pełnić odpowiedzialne funkcje. Nie można tu jednak mówić o monotonii – zadań w tym zawodzie jest tyle, że nie będziesz się nudzić.

Ponadto niezbędna do pracy w tym zawodzie wiedza przyda Ci się także w życiu prywatnym – wszyscy od czasu do czasu musimy napisać podanie bądź odwołanie od decyzji jakiejś instytucji, a jako technik administracji te umiejętności będziesz mieć w małym palcu.

Co więcej, nawet jeżeli ta praca będzie tylko jednym z etapów Twojej kariery – np. po kilku latach zechcesz otworzyć własny biznes lub zmienić branżę – z pewnością przydadzą Ci się umiejętności techniczne, których nauczymy Cię w szkole Żak. Żaden sprzęt biurowy nie będzie miał przed Tobą tajemnic, a poza tym będziesz sprawnie posługiwał się oprogramowaniem używanym na całym świecie – np. pakietem MS Office.

Ta praca daje ogromną satysfakcję – to między innymi dzięki zaangażowaniu techników administracji może rozwijać się komunikacja miejska, służba zdrowia czy edukacja, a samorządy skuteczniej gospodarują odpadami. Nawet pracując w administracji w niewielkim mieście, możesz mieć realny wpływ na podnoszenie standardu życia jego mieszkańców!

Plusy i minusy tej pracy

W tej profesji kształcenie trwa cały czas. Jako technik administracji musisz trzymać rękę na pulsie, zmieniają się bowiem zarówno przepisy prawa – i to czasem w trybie przyspieszonym – jak też technologia, która wciąż się rozwija. Mowa tu zarówno o sprzęcie komputerowym i biurowym, jak też oprogramowaniu. Będąc technikiem administracji możesz się jednak cieszyć stabilizacją zawodową, a to bardzo ważne na dzisiejszym rynku pracy. To ogromna zaleta, choć ci, którzy wciąż szukają nowych wyzwań i lubią ryzyko, będą raczej realizować się w innych zawodach.

W administracji większość czasu spędzać będziesz przy swoim biurku, lecz nie w samotności – z reguły w jednym pokoju pracuje kilka osób. Jeśli lubisz ludzi i umiesz z nimi współpracować, będzie to dla Ciebie z pewnością zaleta.

Warto także zwrócić uwagę na to, że pracownicy administracji często wykonują bardzo ważne zadania, jednocześnie pozostając w cieniu. To zarazem zaleta – dla osób, które nie czują potrzeby bycia w centrum uwagi, jak i wada – dla tych, którzy tego potrzebują. Co jeszcze? Ważna jest tu także miła aparycja i schludny strój – może nie zawsze jest to praca w garniturze, ale musisz lubić chodzić w koszuli, by dobrze czuć się w tej pracy.

Są także pewne przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia jako technik administracji. Jest to np. reumatyzm, zaburzenia równowagi oraz choroby oczu. Cóż, jest to siedząca praca przy komputerze, więc plecy i oczy muszą być w świetnej formie!

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak

Nauka na kierunku technik administracji trwa dwa lata. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, słuchacze szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące zdobyć nowy zawód.