Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – charakterystyka zawodu

Pracownik ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego dba o bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci komputerowych i sieci telefonicznych. Do zadań takiego pracownika należy między innymi analiza potencjalnych zagrożeń oraz systematyczne monitorowanie zdarzeń polegających na naruszeniach bezpieczeństwa. Pracownik zajmujący się bezpieczeństwem teleinformatycznym kategoryzuje i obsługuje incydenty bezpieczeństwa, weryfikuje i testuje architekturę warunkującą bezpieczeństwo danych i doradza w zakresie ochrony przed cyberatakami. Ogół zadań wykonywanych przez takiego specjalistę ma na celu ochronę sieci przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą i bezprawnym wykorzystaniem danych pozyskanych z sieci. Praca na takim stanowisku jest bardzo odpowiedzialna, ale jednocześnie bardzo dobrze płatna.

Cechy idealnego pracownika ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

Pracownik ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego musi się przede wszystkim interesować kwestiami związanymi z informatyką i telekomunikacją. Znajomość nowoczesnych rozwiązań technologicznych i trendów w tej branży będzie z pewnością doskonałą podstawą do nauki. Praca w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego wymaga analitycznego umysłu i zdolności przewidywania zagrożeń oraz umiejętności łatwego konstruowania taktyk przeciwdziałających tym zagrożeniom. Taka osoba powinna być bardzo domyślna, ale musi też umieć momentalnie działać nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. W pracy przydatna będzie łatwość nawiązywania kontaktów i gotowość do nieustannego nabywania nowej wiedzy. Profesja specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego jest bardzo wymagająca, więc osoba pracująca w tym zawodzie musi mieć nieustępliwy charakter i konsekwentnie dążyć do postawionych sobie celów.

Jakie umiejętności zdobędziesz w szkole Żak?

Podczas rocznego kursu bezpieczeństwo teleinformatyczne zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci w kompleksowy sposób dbać o bezpieczeństwo obsługiwanych sieci. Zajęcia będą obejmowały między innymi zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z bezpieczeństwem oraz kompleksowe omówienie celów i metod ochrony danych osobowych. Przygotowanie do pełnienia obowiązków specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmuje też zaznajomienie się z wykorzystaniem nowych technologii oraz ochroną informacji niejawnych i tajnych. Na praktycznych zajęciach poznasz z kolei prawo ochrony danych osobowych i nauczysz się zapewniać bezpieczeństwo sieci przy wykorzystaniu najskuteczniejszych metod i narzędzi.

Perspektywy pracy i rozwoju zawodowego

Pracownicy ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego znajdą zatrudnienie w firmach działających w sektorze IT oraz w działach informatycznych firm o różnych profilach działalności. Tacy specjaliści mogą być zatrudniani zarówno w firmach zajmujących się sprzedażą, jak i świadczących usługi. Praca czeka w firmach telekomunikacyjnych, w bankach oraz w korporacjach dysponujących własnymi sieciami teleinformatycznymi. Wiedza pozyskana podczas nauki pozwoli Ci też na późniejsze prowadzenie szkoleń w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci.

Z uwagi na to, że technologie informacyjne zmieniają się w bardzo szybkim tempie, musisz być przygotowany, że praca na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego będzie się wiązała z koniecznością nieustannego poszerzania swoich kompetencji na dodatkowych kursach i szkoleniach oraz uczestnictwa w różnego rodzaju konferencjach branżowych.

Dlaczego warto uczyć się bezpieczeństwa teleinformatycznego?

Rozwój sektora IT generuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, w tym osoby umiejące dbać o bezpieczeństwo skomplikowanych sieci teleinformatycznych. Osoba dysponująca odpowiednią wiedzą nie będzie miała żadnego problemu w znalezieniu pracy, a wręcz przeciwnie, może dosłownie przebierać w ofertach, a większość tych ofert gwarantuje bardzo dogodne warunki zatrudnienia i wysokie wynagrodzenia. Wybierając profesję specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewnisz sobie stabilną przyszłość zawodową i wręcz nieograniczone możliwości rozwoju.

Jeśli chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pokrewnej dziedziny, możesz kontynuować naukę na kierunku Technik informatyk.

Plusy i minusy tej pracy

Do plusów omawianego stanowiska należy zaliczyć przede wszystkim możliwość osiągania bardzo dobrych zarobków. Dodatkowo ta praca nie męczy fizycznie – jest czysta i wykonuje się ją w dobrych warunkach. Pracownicy ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego zwykle zaczynają pracę w godzinach porannych, więc mają bardzo unormowany tryb życia.

Jeśli chodzi o wady profesji, trzeba do nich zaliczyć przede wszystkim konieczność nieustannego poszerzania zakresu wiedzy. Czasami informacje aktualne rok temu dziś nie będą już miały racji bytu, więc w tej pracy nigdy nie można spoczywać na laurach.

Kto może uczyć się na tym kierunku w szkołach Żak?

Nauka na kierunku Bezpieczeństwo teleinformatyczne trwa rok. W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci szkół średnich, uczniowie szkół Żak oraz wszystkie osoby chcące poznać tajniki zabezpieczania danych i sieci. Po ukończeniu nauki otrzymujesz zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz dyplom szkół Żak.